Kiraya Verenin Taraf Olma Ehliyeti

Kiraya Verenin Taraf Olma Ehliyeti

Kira ilişkisi, kiralayan ve kiracı olmak üzere iki taraf arasında gerçekleşir. Kiralayan, belirli bir şeyin kullanılmasını veya kullanılarak faydalanılmasını kiracıya bırakırken, kiracı da buna karşılık kira bedelini ödemeyi üstlenir. Kiraya veren, malik olmak zorunda olmayıp, gerçek veya tüzel kişi olabilir. İntifa hakkı sahiplerinin de kiraya verme yetkisi bulunurken, oturma hakkı sahiplerinin böyle bir yetkisi yoktur.

Kira sözleşmesi nispi sonuçlar doğurur ve kiralanan üzerinde tasarruf yetkisi olmayan kişinin yaptığı kira sözleşmesi bağlayıcıdır. Kiraya veren, kira süresi boyunca yükümlülüklerini yerine getirmezse, kiracıya karşı tazminat yükümlülüğü doğar.

Kira İlişkisinden Doğan Uyuşmazlıklarda Taraf Olma Ehliyeti

Kira ilişkisi, kiracı ve kiraya veren için hukuki bir yükümlülüktür ve bu nedenle tarafların hukuki işlem ehliyetine sahip olmaları gerekmektedir. Kira sözleşmesinden doğan davalarda kiraya veren ve kiracı şahsi hak sahibidir. Kiraya verenin ölümü durumunda haklar ve borçlar mirasçılara geçer. Mirasçılar arasında kiralanana ilişkin davalarda, kiralanan üzerinde el birliği ile mülkiyete sahip oldukları için mecburi dava ve takip arkadaşlığı oluşur.

Kiraya veren birden fazla kişiden oluşabilir ve kira ilişkisine konu edim bölünemezse, kiraya verenler arasında zorunlu takip ve dava arkadaşlığı oluşur.

Kiraya Vereni Temsilen İşlem Yapılması

Kiraya vereni temsil yetkisine sahip bir kişi, kira sözleşmesini yapabilir. Ancak temsilcinin kim olduğu kira sözleşmesinde belirtilmelidir. Temsilci belirtilmemişse, imza sahibi hak ve borçlara sahip olur.

Birlikte Kira Ne Demek?

Birlikte kira, kira sözleşmesinde birden fazla kiraya verenin bulunması durumunu ifade eder. Elbirliği ile mülkiyette kiraya verilebilmesi için genellikle oybirliği gereklidir. Oybirliği olmadan kira sözleşmesi yapılmışsa, sonradan icazet alınmalıdır. Paylı mülkiyet durumunda ise pay ve paydaş çoğunluğu aranır. Bu şartlar sağlanmadan yapılan kiralamalar, sözleşme dışı paydaşlar için bağlayıcı olmaz.

Malikin Dava Hakkı

Kiraya veren, kiralananın maliki ise, hak ve borçlar kiraya veren üzerinde olur. Ancak kiraya verenin malik olması şart değildir. Kiraya veren sıfatı belirtilmeyen malikin, bazı hallerde dava açma hakkı vardır.

Kiralananın Devri İle Yeni Malikin Dava Hakkı

Kiralananın devredilmesi durumunda, yeni malik sözleşmenin tarafı haline gelir ve kiracıya karşı kullanabileceği hakları ve borçları devralır. Yeni malik, gereksinim nedeniyle kira sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir ve bu hakkını kullanmak için kiracıya ihtarname göndermelidir.

Kira sözleşmesi devir öncesinde ödenmişse, yeni malik devirden sonraki kira bedelini eski malikten talep edebilir.

Bu makale, kira ilişkileri ve ilgili yasal konular hakkında genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Hukuki konularda detaylı bilgi ve danışmanlık almak için bize ulaşabilirsiniz.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Yayımlandı

yazarı:

Etiketler: