Kira Sözleşmesinde Kiraya Verenin Borçları Nelerdir?

Kira Sözleşmesinde Kiraya Verenin Sorumlulukları

Kira sözleşmesi, taşınır veya taşınmaz bir malın veya hakkın kiralanmasını düzenleyen yazılı bir anlaşmadır. Kira sözleşmeleri, kiraya veren ve kiracı olmak üzere iki temel tarafı içerir. Kiraya veren, kira sözleşmesi süresince yerine getirmesi gereken bazı önemli sorumluluklara sahiptir. Bu sorumlulukları doğru anlamak ve uygulamak, hem kiraya veren hem de kiracılar için büyük bir öneme sahiptir. Yanlış anlayışlar ve eksik bilgi, maddi ve manevi kayıplara yol açabilir. Bu nedenle, kiraya verenlerin haklarını ve sorumluluklarını tam olarak anlamaları gerekmektedir.

Kiraya verenin sorumlulukları, Türk Borçlar Kanunu’nun 301-312. maddeleri arasında düzenlenmiştir ve şunları içerir:

 1. Kiralananı kullanım amacına uygun teslim etmek ve kira süresince kullanıma hazır bulundurmak.

Kiraya veren, kiralananı sözleşmede belirtilen tarihte, kullanım amacına uygun bir şekilde kiracıya teslim etmek ve kira süresince bu durumu sürdürmekle yükümlüdür.

 1. Vergi ve benzeri yükümlülüklere katlanma borcu.

Kiraya veren, kiralananla ilgili zorunlu sigorta, vergi ve benzeri yükümlülüklere katlanmakla sorumludur, ancak aksi sözleşmede veya kanunda öngörülmemişse.

 1. Yan giderlere katlanma borcu.

Yan giderler, kiralananın kullanımıyla ilgili olarak kiraya veren veya üçüncü kişi tarafından yapılan masrafları içerir. Örneğin, merkezi ısıtma, güvenlik giderleri, apartmanın peyzaj masrafları gibi giderler yan giderlere örnektir. Kiraya veren, bu yan giderlere katlanmakla yükümlüdür, ancak kira sözleşmesinde veya yerel uygulamalarda aksi belirtilmemişse, kiracı da bu giderlere katılabilir.

 1. Kiralananın ayıplarından sorumluluk

Kiraya veren, kiralananın teslim anındaki ayıplarından ve sonradan meydana gelen ayıplardan sorumlu tutulabilir. Ayıp, kiracının sözleşmeye uygun bir şekilde kiralananı kullanmasını veya yararlanmasını engelleyen bir eksiklik veya bozukluktur. Kiracının bu ayıplar nedeniyle talep edebileceği haklar şunlar içerir:

 • Ayıbın giderilmesini talep etme,
 • Kira bedelinden indirim talep etme,
 • Sözleşmeyi sona erdirme veya feshetme,
 • Zararın tazminini talep etme.

Kiracının bu hakları kullanabilmesi için ayıbı fark ettiği anda kiraya verene bildirmesi ve sözleşmede aksi belirtilmemiş olması gerekmektedir.

Kiralananın Teslim Anındaki Ayıplarından Sorumluluk:

Kiralananın teslim anındaki ayıplarından sorumluluk, Türk Borçlar Kanunu’nun 304. maddesi tarafından düzenlenmiştir. Bu madde, ayıbın önemine bağlı olarak iki ayrı durumu ele alır.

 1. Önemli Ayıplar: Kiralananın önemli ayıplarla teslimi, kiracının sözleşmeye uygun bir şekilde kiralananı kullanmasını veya yararlanmasını engelleyen veya kiracıdan kiralananı kullanmasını objektif olarak beklenemeyen bir eksiklik veya bozukluktur. Kiralanan önemli bir ayıpla teslim edildiğinde, kiracı sözleşmeyi feshedebilir veya kira bedelinde indirim talep edebilir.
 2. Önemli Olmayan Ayıplar: Kiralananın önemli olmayan ayıplarla teslimi, kiracının kiralananı kullanmasını etkileyen ancak önemsiz büyüklükte eksiklik veya bozukluklarla ilgilidir. Kiralanan önemli olmayan bir ayıpla teslim edildiğinde, kiracı sadece kira bedelinde indirim talep edebilir.

Kiracının bu hakları kullanabilmesi için, kiralananın teslim anındaki ayıpların gizli olması ve kiracının ayıpları fark ettiği anda kiraya verene bildirmesi gerekmektedir.

Kiralananın Sonradan Ayıplı Hâle Gelmesinden Sorumluluk

Kiralananın sonradan ayıplı hale gelmesi durumunda, kiracı şunları talep edebilir:

 1. Ayıpların giderilmesini isteme.
 2. Kira bedelinden ayıpla orantılı bir indirim yapılmasını isteme.
 3. Zararın giderilmesini isteme.

Kiraya veren, ayıpları gidermek yerine uygun bir süre içinde ayıpsız bir benzeriyle değiştirebilir. Kiraya veren, aynı malın ayıpsız bir benzerini hemen kiracıya verirse ve uğradığı zararı tazmin ederse, kiracının seçimlik haklarını kullanmasını engeller.

Üçüncü Kişinin İleri Sürdüğü Haklar Sebebiyle Sorumluluk

Kiraya verenin üçüncü kişilerin ileri sürdüğü haklar nedeniyle sorumluluğu Türk Borçlar Kanunu’nun 309-312. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Bu maddeler, kiraya verenin, kiracının bildirimi üzerine davayı üstlenmesi ve kiracının uğradığı zararı gidermesi gerektiğini belirtir.

Zapttan Sorumluluk:

Eğer bir üçüncü kişi, kiracının haklarına aykırı bir hak iddia ederse, kiraya veren, kiracının bildirimi üzerine bu davayı üstlenmek ve kiracının uğradığı her türlü zararı gidermekle yükümlüdür.

Kiralananın El Değiştirmesi:

Kiralananın sözleşme sonrasında el değiştirmesi durumunda, yeni malik otomatik olarak kira sözleşmesinin tarafı olur.

Üçüncü Kişinin Sınırlı Ayni Hak Sahibi Olması:

Sözleşme sonrasında üçüncü bir kişi, kiralanan üzerinde kiracının haklarını etkileyen bir sınırlı ayni hak iddia ederse, kiralananın el değiştirmesiyle ilgili hükümler kıyas yoluyla uygulanır.

Tapu Siciline Şerh:

Taşınmaz kiralarında, kiracının kiracılık hakkının tapu siciline şerhi, kiracıya verilen bir hak olabilir ve bu, kiraya verenin sorumluluğunu doğurur.

Bu makale, kira sözleşmesinde kiraya verenin sorumluluklarını ve haklarını açıklamaktadır. Kiraya verenin, kira sözleşmesinin gerekliliklerini yerine getirmesi, adil ve düzenli bir kira ilişkisinin sağlanmasına katkıda bulunur. Kiraya verenlerin ve kiracıların haklarını ve sorumluluklarını doğru bir şekilde anlamaları, olası anlaşmazlıkları önlemeye yardımcı olabilir.

Banu Bozkurt Hukuk Bürosu, kira hukuku alanında uzmanlaşmış bir hukuk ofisi olarak hizmet vermektedir. Müvekkillerimize kira hukuku konusunda yardımcı olmaktan mutluluk duyuyoruz. Kiraya verenler ve kiracılar arasındaki hukuki süreçlerde sizlere destek sağlama amacımız, ihtiyaçlarınıza saygı duyarak ve profesyonel bir yaklaşımla gerçekleştirilmektedir.

 

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Yayımlandı

yazarı:

Etiketler: